ZDRAVOTNÉ DÔSLEDKY OBEZITY

Obezita nie je hanba, ale vážny zdravotný problém. Obezita je predovšetkým choroba. Viac ako 60 % Slovákov trpí nadváhou a viac ako 25 % z nich má obezitu.Z 53 členného rebríčka nadváhy európskych krajín sme na 8. mieste. Obezita predstavuje zvýšené riziko vzniku ďalších vážnych ochorení, ktoré znižujú kvalitu a skracujú dĺžku života. Obezita vzniká na základe pôsobenia vplyvu dedičnosti a vplyvu prostredia. Dedičnosť sa podieľa na vzniku obezity asi u 50 % prípadov, zostatok pripadá na vplyvy prostredia. Dedičnosť sa uplatňuje rôznymi spôsobmi, napr. rozdielnou schopnosťou spaľovať základné živiny (najmä tuky), veľkosťou kľudového energetického výdaja, jedálnymi preferenciami a stupňom spontánnej pohybovej aktivity. Dedia sa však tiež rodinné zvyklosti, ako napr. výber a množstvo konzumovaného jedla, sklon k pohybu a podobne. V súvislosti s obezitou existuje pojem genetické obete. Dedičnosť sa tiež podieľa na tom, ako ľahko či naopak ako ťažko je pre pacienta schudnúť. Vplyv prostredia sa uplatňuje predovšetkým sedavým spôsobom života a prejedaním sa. Veľa pacientov potrebuje k zníženiu a udržaniu hmotnosti účinnú a sústavnú pomoc. V priebehu života každého jedinca môžeme vytipovať tzv. rizikové obdobia pre vznik obezity, kde pravdepodobnosť, že priberieme sa mnohonásobne zvyšuje. Medzi takéto rizikové periódy patrí obdobie dospievania (hlavne u dievčat), obdobie tehotenstva a následné obdobie, menopauza, stop fajčeniu a užívaniu liekov, ktoré môžu ovplyvňovať telesnú hmotnosť. S rozvojom obezity súvisia aj obdobia, ktoré sú spojené so zmenou stravovacích a pohybových návykov, napr. nástup do zamestnania alebo zmena zamestnania, rodinné alebo pracovné problémy, ukončenie športovej činnosti, dlhodobé ochorenia alebo úrazy. Predisponujúcimi faktormi pre vznik obezity sú ďalej nižšie socioekonomické postavenie a psychické alternácie (depresia, úzkosť, stres). V anamnéze obézneho pacienta tiež často nachádzame jo-jo efekt (opätovné naberanie hmotnosti po schudnutí).

Dôsledkom obezity sú mnohé život ohrozujúce ochorenia:

Vysoký krvný tlak: nadmerná telesná hmotnosť zvyšuje nároky na cirkuláciu krvi, lebo krv musí cirkulovať aj k veľkému množstvu tukového tkaniva, závažným metabolickým a obehovým ochoreniam. Srdce musí prečerpávať väčší objem krvi oproti väčšiemu odporu zo strany ciev; zvýšený krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu a tuku v krvi.

Srdcové a cievne choroby: ateroskleróza býva častejšia u obéznych jedincov. Je to spôsobené tým, že ľudia trpiaci na obezitu majú častejšie v krvi zvýšenú hladinu zlého LDL cholesterolu a triacylglycerolov. Ľudia s obezitou trpia preto častejšie na kôrnatenie srdcových tepien, následkom čoho sa zužuje priesvit týchto životne dôležitých tepien a dochádza k bolestivým a život ohrozujúcim ochoreniam akými sú ateroskleróza mozgových tepien, anginapectoris, ischemická choroba srdca alebo infarkt myokardu. Podobný osud môže postihnúť aj tepny, ktoré privádzajú krv do mozgu, v dôsledku čoho môže dôjsť k cievnej mozgovej príhode;

Diabetes mellitus 2.typu: obezita patrí medzi najvýznamnejšie príčiny cukrovky 2.typu. Dochádza k necitlivosti organizmu na inzulín (inzulínová  rezistencia), v dôsledku čoho sa zvyšuje hladina cukru v krvi a vzniká porušená glukózová tolerancia a diabetes mellitus 2. typu;

Zhubné nádory: existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že obezita zvyšuje riziko 11 druhov zhubných nádorov: karcinóm hrubého čreva, rakovina prostaty, pažeráka, žalúdka, pečene, žlčníka,pankreasu, maternice, vaječníkov alebo prsníka;

Spánkové apnoe a poruchy dýchania: pri spánkovom apnoe dochádza k silnému chrápaniu a k periodickému prerušovaniu dýchaniu počas spánku. Dôsledkom nekvalitného nočného spánku je nadmerná únava a ospalosť počas dňa. Navyše spánkové apnoe prispieva k zvyšovaniu krvného tlaku;

Poruchypohybového aparátu: nadmerná telesná hmotnosť pri obezite neúmerne zaťažuje veľké zhyby dolných končatín, najmä kolenné a bedrové zhyby. Zvýšená mechanická záťaž vedie ku vzniku artrózy bedrových, kolenných a členkových kĺbov. Dôsledkom toho dochádza k nezvratnému poškodeniu týchto zhybov sprevádzanému bolesťami a obmedzenou hybnosťou. Navyše umelé kĺby nevydržia veľkú záťaž pri ťažkých formách obezity;

Psychosociálne komplikácie: ľudia s vyšším stupňom obezity majú neraz psychické následky v podobe depresií a pocitov menejcennosti oproti ľuďom s primeranou hmotnosťou a telesnou kondíciou. Obéznych ľudí často okolie obviňuje, že si za svoju obezitu môžu sami, že majú slabú vôľu, a niektorí ľudia si dokonca myslia, že ľudia s nadmernou hmotnosťou sú leniví. Jedinci trpiaci na ťažšie formy obezity majú neraz problémy s nadväzovaním známostí s opačným pohlavím. Trpia pocitom úzkosti, poruchami príjmu potravy (nočné jedenie, bulímia), nízkym sebavedomím, depresiami a niekedy sú dokonca diskriminovaní napríklad pri výbere povolania. Trpia spoločenskou diskrimináciou.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac